Olleboterminalen

Sveriges första
industri- och
kontorslokaler

Vid den första avfarten efter brofästet, bland de första byggnaderna man kan se på den svenska sidan, ligger Olleboterminalen – Sveriges första industri- och kontorslokaler.


Tjänster

Ollebo Terminalen är strategisk belägen nära motorväg-
samt bron till kontinenten.

Terminalen omfattar totalt 22.000m2 och har under många år betjänat distributionsintensiva företag med lagerverksamhet. Stora friytor för lastfordon medför enkel och snabb godshantering.

Ytterligare fördelar med Ollebo Terminalen:

  • Breda lastkajer under skärmtak
    gör att lastbilarna inte behöver trängas eller stå i kö för att lasta eller lossa.
  • Samtliga lagerlokaler är pelarfria
    och takhöjden är 6-8 meter, fritt under balk.
  • Ollebo Terminalen kan erbjuda fullservice.
    Vi kan om så önskas ta hand om all lastning och lossning. Kontors- och personalutrymmen finns i erforderlig utsträckning. Lokalerna är helt anpassade för storlager.

På Ollebo Terminalen kan ni få hyra den yta ni behöver på längre eller kortare tid. Tala med er transportförmedlare, han vet vad en effektiv godsterminal, på rätt läge, betyder.